Revize

nahoru

Elektrická zařízení

Lhůty provádění pravidelných revizí určuje prostředí, ve kterém se elektrické zařízení nachází. Výchozím podkladem pro zjištění prostředí je protokol o určení vnějších vlivů.

Přehled elektrických zařízení:

Určení vnějších vlivů

Pro stanovení periody pravidelných revizí je nutné určit prostředí ve kterém je elektrické zařízení provozováno. Výstupem je protokol o určení vnějších vlivů a o opatřeních, která určené vlivy podmiňují. Podmínky pro určení vnějsích vlivů předepisu norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Legislativní předpisy

Četnost revizí a kontrol 

Lhůty pravidelných revizí podle prostředí

Druh prostředí
(ČSN 33 0300)

Orientační přiřazení
podle ČSN 33 2000-3

Revizní lhůty
(roky)

Základní, normální
AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní
5
Venkovní, pod přístřeškem
AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace
4
Studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým s biologickými škůdci
AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 až
AB8, AE6, AK2, AL2
3
S otřesy, pasivní s nebezpečím požáru, pasivní s nebezpečím výbuchu
AG2, AG3, BE2, BE3
2
Mokré, s extrémní korozní agresivitou
AD2 až AD8, AF4
1

Lhůty pravidelných revizí podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožených osob

Umístění elektrického zařízení

Orientační přiřazení
podle ČSN 33 2000-3

Revizní lhůty
(roky)

Zděné, obytné a kancelářské budovy
BD1
5
Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení
BA2, BD4
4
Prostory určení ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy osob apod.)
BD3, BD4
3
Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3
CA2
2
Pojízdné převozné prostředky
-
1
Prozatimní zařízení staveniště
-
0,5

Technická zařízení

elektrická

více informací

plynová

více informací

tlaková

více informací

zdvihací

více informací