Revize

nahoru

Předpisy

Zákony - vyhlášky - normy

Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb.

REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB A KOTLŮ

co?

Revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 690012
Revize středotlakých kotlů III. a IV. třídy dle ČSN 070710
Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle Vyhlášky číslo 91/93 Sb.

jak často?

 • 1x za 3 roky (ČSN 690012)
 • 1x za 3 roky (ČSN 070710)
 • 1x ročně (Vyhl.č. 91/93 Sb.)
 • Provozní revize
 • Vnitřní revize
 • Zkoušky těsnosti
 • Tlakové zkoušky
 • Školení obsluhovačů s ověřením znalostí

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb.

REVIZE  A KONTROLA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

co?

Odběrné plynové zařízení dle TPG 704 01 čl.2.1
Domovní plynovod dle ČSN EN 1775 čl.3.2.3 a TPG 704 01  čl.2.2/NTL
Domovní rozvod dle TPG 704 01 čl.2.7
Spotřební rozvod dle TPG 704 01 čl.2.8
Plynové spotřebiče dle TPG 704 01 čl.2.18

jak často?

 • Revize 1x za 3 roky 
 • Kontrola 1x ročně

ČSN 33 15 00

REVIZE  ELEKTŘINY

co?

Společné prostory včetně strojovny výtahu
Hromosvody

jak často?

 • Revize 1x za 5 let 
  (doporučujeme také provádět revize elektro v bytech jednou za 10 let)

Vyhláška MV ČR §3 odst.5 a ČSN 730873

REVIZE  A KONTROLA HASEBNÍCH PROSTŘEDKŮ

co?

Ruční hasící přístroje
Hydranty - požární vodovod
Kouřové klapky

jak často?

 • Revize 1x ročně
 • Kontrola 1x ročně

Zákon 103/85 Sb.

POŽÁRNÍ OCHRANA - KONTROLA NEBYTOVÝCH PROSTOR

co?

Hasební přístroje
Nouzové osvětlení
Požární dveře
Prostupy požárního potrubí

jak často?

 • Kontrola 1x ročně

ČSN 27 40 02

REVIZE VÝTAHU

co?

Hasební přístroje
Nouzové osvětlení
Požární dveře
Prostupy požárního potrubí

jak často?

 • Revize 1x za 3 měsíce
 • Zkoušky 1x za 3 roky (dle ČSN 27 40 07)
 • Inspekční prohlídka výtahu po 6 letech
  (dle ČSN 27 40 07:2004)