Revize

nahoru

Revize elektrických strojů, ručního nářadí a spotřebičů

vyhrazená elektrická zařízení, která lze uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska. Jedná se o VTZ zařazená do třídy I. (nová zařízení, rekonstrukce), která řeší vyhláška č. 73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech přístrojích požární ochrany v pravidelných intervalech prováděna kontrola a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení.

Provádíme také tyto revize