Revize

nahoru

Revize, zkoušky jeřábů a zdvihadel

Jeřáby a zdvihadla jsou dopravní prostředky z kategorie zdvíhacích zařízení pro dopravu nákladu, kdy tato zařízení řadíme mezi vyhrazená zdvíhací zařízení, pokud jejich nosnost je nad 5000kg (schopnost přenášet břemeno nad 5000kg).

Dle  zákon č. 309/2006 Sb. nám ukládá, že stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví vhodné pro práci, při které jsou používány. Je nutné zajistit jim pravidelnou a řádnou údržbu, kontrolu a revizi.

Pro zkoušení elektrických zařízení jeřábů a zdvihadel platí norma ČSN EN 60204-32 ed. 2, u zařízení uvedených do provozu před datem 1.4.2000 pak ČSN 33 2550.

V souladu s normou ČSN 27 0142 je nutno provádět:

  1. ‍Zkoušku prototypu (popř. prvého kus ověřovací série)
  2. Individuální vyzkoušení
  3. Ověřovací zkoušku

Provozní způsobilost a bezpečnost v průběhu používání se ověřuje:

a. Revizemi a revizními zkouškami

v pasportu jeřábu je uvedena provozní skupina v souladu s normou ČSN 27 0103,lhůty pro provádění revizí a revizních zkoušek:

lhůty

provozní skupina

revize

revizní zkouška

skupina jeřábů

J1 a J2
4 roky
8 roků
I
J3
3 roky
6 roků
II
J4
2 roky
4 roky
III
J5 a J6
3 roky
6 roků
II
1 rok
2 roky
stavební, silniční výložníkové, železniční lanové, hydraulické ruky
agresivní a horké prostředí*
1 rok
2 roky
platí pro všechny skupiny
6 měsíců
3 roky
stohovací
agresivní a horké prostředí*
3 měsíce
2 roky
stohovací
*)  prostředí je určeno provozovatelem jeřábu

b. Zkouškami po opravách    
 

c. Zkouškami po přemístěni na jiné pracoviště

Provádíme také tyto revize