Revize

nahoru

Revize tlakových nádob a kotlů

Dle Vyhlášky ČÚBP č. 18/79 a č. 91/93 Sb. Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající z vyhlášky ČUBP č. 18/1979 Sb. kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a navazující ČSN 690012. s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů. .

 Revize tlakových nádob stabilních dle ČSN 690012

Revize středotlakých kotlů III. a IV. třídy dle ČSN 070710

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle Vyhlášky číslo 91/93 Sb.

 ! SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ NEPROVÁDÍME

Provádíme také tyto revize