Revize

nahoru

Kontroly přístrojů a zařízení požární ochrany (PO)

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. (§2 ods. 2, zákona 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

Současná platná legislativa ČR požaduje, aby v rámci zajištění bezvadné funkce, byla na všech přístrojích požární ochrany v pravidelných intervalech prováděna kontrola a to jen prostřednictvím oprávněných osob, které vlastní příslušné osvědčení.

Provádíme kontroly následujících zařízení:

Chcete-li ušetřit čas studováním všech povinností v úseku požární ochrany, mít jistotu, že máte vše v souladu s legislativou a požárními předpisy a nedoplácet za chyby z neznalosti a neodbornosti,

Legislativní předpisy

Provádíme také tyto revize