Revize

nahoru

Zdvihací zařízení

Revize vykonáváme pouze u některých zdvíhacích zařízení, kdy samotné lhůty určujeme podle typu zařízení.

Přehled zdvíhacích zařízení

Samostatnou kapitolou jsou výtahy, u kterých se neprovádějí revize, ale provozní, odborné a inspekční prohlídky. Tyto činnosti vykonávají různě způsobilé osoby.

Vím, kdy a pro jaká zařízení se mají revize provádět, ale kdo je může vykonávat?

Zpravidla revize provádí odborně způsobilá osoba, revizní technik, která získala oprávnění od státního odborného dozoru, Technické inspekce České republiky (TIČR), na základě vykonané zkoušky. Revizní technik prokazuje svou způsobilost pomocí evidenčního čísla. Evidenční číslo ze skládá z několika údajů, pomocí kterých můžete identifikovat, na jakých zařízeních může vykonávat revize a zda má stále platné oprávnění.

Legislativní předpisy

Četnost revizí a kontrol - jeřáby a zdvihadla

Revize a revizní zkoušky

v pasportu jeřábu je  uvedena provozní skupina v souladu s normou ČSN 27 0103, lhůty pro provádění revizí a revizních zkoušek:

vždy dle údajů v pasportu zařízení

Zkoušky po opravách

zkouška se provádí po opravách nebo výměně podstatných částí konstrukce namáhaných zatížením od břemene nebo, které mají vliv na bezpečnost provozu jeřábu, rozsah stanovuje a provádí provozní technik

vždy dle údajů v pasportu zařízení

Zkoušky po přemístění

stavební jeřáby věžové, sloupové, pojízdné derikové a veškeré, které se musí před  přemístěním demontovat, se přezkouší po montáži na novém pracovišti vedoucím montáže

vždy dle údajů v pasportu zařízení

provozní skupina

revize

revizní zkouška

skupina jeřábů

J1 a J2
4 roky
8 roků
I
J3
3 roky
6 roků
II
J4
2 roky
4 roky
III
J5 a J6
3 roky
6 roků
II
1 rok
2 roky
stavební, silniční výložníkové, železniční lanové, hydraulické ruky
agresivní a horké prostředí*
1 rok
2 roky
platí pro všechny skupiny
6 měsíců
3 roky
stohovací
agresivní a horké prostředí*
3 měsíce
2 roky
stohovací
*)  prostředí je určeno provozovatelem jeřábu

Technická zařízení

elektrická

více informací

plynová

více informací

tlaková

více informací

zdvihací

více informací